Cum se elibereaza un pasaport romanesc pentru cetatenii romani cu domiciliul in SUA

2299

Cetatenii romani cu domiciliul in SUA pot cere consulatelor romanesti de pe teritoriul SUA, eliberarea unui pasaport romanesc. Nu mai este necesară cartea de identitate pentru obţinerea noului paşaport.

Pentru depunerea cererii de paşaport, solicitantul trebuie să se prezinte personal la ambasada/consulatul romanesc de pe teritoriul SUA.

Dupa cum se specifica pe pagina ambasadei Romaniei din SUA, in mod normal nu este necesară realizarea unei programări, dar, dacă sunt mai întâi necesare şi alte proceduri, care se pot soluţiona în regim de urgenţă (înscrieri de certificate de naştere sau căsătorie americane), o programare prealabilă este obligatorie, volumul de lucru pentru toate procedurile, însumate, fiind considerabil şi necesitând suficient timp alocat pentru acestea!

Actele necesare pentru înregistrarea cererii pentru paşaport, prezentate obligatoriu personal şi în original, sunt:

  • a) certificatele de stare civilă româneşti, eventual sentinţe de divorţ (persoane divorţate). Actele prezentate trebuie să acopere toate faptele de stare civilă petrecute anterior, începând cu naşterea şi terminând cu situaţia prezentă, inclusiv eventuale schimbări de nume/prenume prin proceduri administrative, hotărâri judecătoreşti, naturalizare sau adopţie. Certificatele deteriorate, care prezintă ştersături, corecturi sau completări neautorizate, care sunt plastifiate sau perforate NU sunt acceptabile!

NOTĂ: orice document străin care atestă un fapt de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare de nume) trebuie să fie înregistrat în evidenţele din Româniaînainte de solicitarea paşaportului, prezentându-se documentul românesc care atestă această înregistrare. Sentinţele judecătoreşti străine trebuie recunoscute în România (investite cu titlu executoriu)  prin Tribunalul pe raza căruia se află ultimul domiciliu din România al titularului şi apoi înregistrate ca menţiuni pe marginea actului de naştere al persoanei în cauză (a se citi informaţiile privitoare la aceste operaţiuni de aici:http://washington.mae.ro/node/474).

  • b) paşaportul anterior (dacă există), emis ulterior anului 1994. Dacă a fost furat/pierdut/distrus, se va proceda în acelaşi fel ca la cererile de paşapoarte cu domiciliul în România. Dacă paşaportul deţinut anterior este emis anterior anului 1994, trebuie prezentată dovada deţinerii cetăţeniei române (se poate obţine prin procedura “clarificării cetăţeniei române”, indicată aici:http://washington.mae.ro/node/262).
  • c) cartea de identitate (expirată sau nu). Se va reţine pentru retragere din uz. Lipsa ei se motivează cu o declaraţie încheiată pe loc. Dacă se află în România în păstrarea altei persoane, se va încheia o declaraţie prin care titularul se obligă ca în cel mai scurt timp să ia măsuri pentru ca persoana din România să depună cartea de identitate la serviciul comunitar competent, cu motivaţia depunerii cererii pentru paşaport CRDS în străinătate, sau să-i fie transmisă în străinătate pentru a fi remisă misiunii la venirea noului paşaport.
  • d) documentul care atestă reşedinţa sau domiciliul în străinătate. În SUA cele mai răspândite sunt “green card“-ul şi paşaportul american. Alternativ, există şi alte documente care pot atesta acest lucru: permis de lucru, adeverinţă de şedere de la USCIS, viză de tip “immigrant”, certificat de naturalizare. Cu excepţia ultimului document, toate celelalte trebuie să ateste o şedere legală de minim 1 an (încă valabile minim 6 luni) şi să fie (după caz) apostilate. De asemenea, cu excepţia documentelor sub formă de card şi a paşaportului american, trebuie însoţiteobligatoriu de o traducere autorizată în limba română (care se legalizează la ambasadă). În cazul nedeţinerii unei traduceri, aceasta se poate realiza la ambasadă, contra cost.
  • e) “driver license” sau “non-driver photo ID” pentru documentarea adresei de reşedinţă/domiciliu.

Restul informaţiilor comune, precum taxe, durată soluţionare, mod de trimitere, condiţii trimitere poştală, etc., sunt cele descrise la informaţiile generale, de aici:http://washington.mae.ro/node/267.

 

1,907 total views, 1 views today

Adauga un comentariu mai jos!

comentarii

Lasa un comentariu