Daniel Ghica – Cum e sa fii preot in Florida

1943

Visul american i-a captivat pe mulţi argeşeni, printre ei regăsindu-se şi un tînăr preot, care a plecat peste mări şi ţări, pentru a sluji în Statele Unite ale Americii. Numai că, privit de la faţa locului, acest vis îşi schimbă radical forma şi devine o luptă dificilă pentru adaptare, iar uneori, chiar pentru supravieţuire.

A plecat din ţară acum 14 ani, împreună cu soţia şi cei doi copii ai săi, Nataşa şi Vlad, din dorinţa unei vieţi mai bune. Iniţial, depu­sese dosarul pentru emigrare în Canada, dar s-a ivit un post de preot în SUA. Şi aşa a început to­tul, cu o speranţă care pînă la ur­mă a dat un alt curs vieţii familiei preotului Daniel Ghica.

IPS Calinic l-a avertizat
Preotul Daniel Ghica a plecat spre America, fiind ajutat de Ar­hi­e­pi­scopul Episcopiei Ortodoxe Române din America, IPS Natha­niel, dar şi de IPS Calinic, cel ca­re a avut grijă ca documentele să-i fie foarte rapid eliberate. Îna­inte de plecare, IPS Calinic l-a a­ver­tizat, parcă avînd capacitatea de a-i vedea viitorul, că va fi ex­trem de greu şi că visul se va trans­for­ma, de fapt, într-o luptă crîn­cenă. „Mi-a povestit dinainte ce ur­ma să se întîmple: S-ar putea să fii pus să speli străzile noaptea, iar ziua să slujeşti la biserică. M-a aver­tizat! Să spăl străzile nu am fost pus, însă, după ce am ajuns preot în Orlando, Flo­rida, veniturile erau mult prea mici pentru a mă des­curca. M-am angajat la un azil de bătrîni care sufe­reau de Alzhaimer şi noap­tea munceam acolo, iar ziua, la biserică. Făceam asta şa­se nopţi pe săptă­mînă şi a fost o experienţă cu totul deosebi­tă“, poves­teşte preotul. În 2004, Da­niel Ghica, desigur cu spri­jinul Arhiepiscopului IPS Nathaniel, a reuşit să ter­mine bisericuţa din Or­alndo, Florida, pe 14 mai 2004 ea fiind sfinţită. A­ceas­ta a fost prima lui reu­şită, cu mari eforturi, mai ales că avea în parohie doar 73 de membri.

Sărbătorile religioase deveneau naţionale
La fiecare sărbătoare re­ligioasă creştină, preo­tul pi­teştean, împreună cu e­no­riaşii săi, organizau un fel de petrecere care să le a­ducă aminte de ţară. Ar­bo­rau drapelul şi, undeva pe terenul ce aparţinea bi­sericii, amenajau o mică pe­­­trecere românească, cu cîteva grătare cu mici, oa­ie la proţap, aduceau lău­tari din Georgia şi invitau pe toată lumea. Scopul era acela de a strînge bani pentru bi­serică, fiecare porţie de mîn­­ca­re fiind contra cost. Ini­ţia­tiva lor a prins foarte bi­ne, pe de o parte pentru că la aceste evenimente toţi românii petreceau îm­preu­­nă. „Au venit americanii peste noi, cu­rioşi ce se în­tîmplă, şi ni s-au alăturat. Am strîns şi 7.000 de do­lari la o astfel de sărbătoare. De altfel, biserica reprezintă punctul de coalizare socială a românilor, care se regăsesc spiritual în a­cest fel şi este mare nevoie de aşa ce­va“, spune preotul Daniel Ghica. După ce a ridicat şi sfin­ţit biserica din Orlando, preotul Da­niel a fost mu­tat la o altă parohie, pe Coasta de Vest, res­pectiv la o biserică antiohiană siriană, în localitatea Clearwa­ter. A luat-o de la ca­păt cu strîngerea de fonduri pentru o nouă biseri­că aici şi pînă acum a reu­şit să adune 90.000 de dolari. „Aici, organi­zăm un fel de picnicuri, pentru a-i strînge pe oameni lao­laltă. Imaginaţi-vă că parohia mea e cît judeţul Argeş şi am în jur de 70 de membri cotizanţi, ca­re stau şi la distanţe mari şi e foarte dificil să-i adunăm“.

Ajutor pentru emigranţi
Luînd în serios rolul social pe care trebuie să-l îndeplinească, în afară de cel religios, preotul român caută să-i ajute pe cei care au nevoie. „Ajutam emi­granţii care aveau nevoie de spri­jin, de hrană, noi toţi, cei din comu­nitatea română. De multe ori, îi cul­cam şi în biserică pe cei ce n-aveau unde să stea, îi ajutam cu bani, cu hrană, cu documentele şi uneori am avut de-a face şi cu situaţii foarte grave. Un tînăr ca­re stătea ilegal în SUA, român, a le­şinat pe stradă şi, la control, a a­flat că are tumoră pe creier şi că tre­buie să se opereze. Nea­vînd a­sigurare medicală, era imposi­bil, dar am strîns bani pentru el şi i-am plătit cu toţii intervenţia chirurgi­cală“.

România e mai aproape de Rai!
Preotul Daniel Ghica a venit pen­tru prima dată alături de co­piii săi, în ţară. A vrut să le arate unde s-au născut şi au trăit în primii ani de viaţă şi de unde se trag, cum a­rată ţara lor, de fapt. Ambii copii – Na­taşa, studentă în SUA, la Biolo­gie, şi Vlad, care e la liceu, tot în A­merica – au venit să-şi cunoască lo­curile natale. Au vizitat Sibiul, Curtea de Argeş, au mers pe la vechi prie­teni şi au vă­zut munţii noştri. „În Ro­mânia, ori­unde ai merge, găseşti un prie­ten, un om cu care să vorbeşti. Ro­mâ­nia e mult mai aproape de Rai!“, a spus preotul Daniel Ghica. În bi­serica unde slujeşte, are o icoa­nă cu Sfînta Filofteia, la care toţi ro­mânii plecaţi departe de ţară să se poată ruga, mai ales că la Curtea de Argeş a slujit pentru prima dată după ce a devenit preot.

L.Dascălu

1,173 total views, 1 views today

Adauga un comentariu mai jos!

comentarii

Lasa un comentariu