Sistemul de invatamant din Florida

1673

A face scoala in SUA este una din cele mai avantajoase investiţii din lume. În rating-urile oficiale ale celor mai populare instituţii de învăţămănt din lume, SUA ocupă primele pozitii. Facand scoala în SUA poţi conta pe o carieră cu perspectivă în orice altă ţară.

Structura sistemului de educaţie din Florida include 4 nivele, construite după principiul de vărstă: preşcolară (pre-school education), şcoala primară (elementary education), învăţămăntul secundar (secondary education) şi învăţămăntul superior de specializare profesională (higher education).

Învăţămăntul şcolar liceal cuprinde 12 clase, fiecare din ele durează un an academic.

Exista foarte multe programe şcolare în SUA dar nu există un plan comun de învăţămănt. Acest fapt este legat de situaţia autonomă a fiecărui stat şi determinarea individuală a normelor de învăţămănt.

De aceea şcolile secundare pot fi de mai multe tipuri: “academice”, “profesionale ” şi “multi-profil”. În şcolile de tip “multi-profil”, începănd cu clasa a 9-a, există diferite profiluri, dintre care cele mai răspăndite sunt: “academic”, “general”, “comercial”, “industrial”, “agricol”.

În Florida există şcoli de stat şi şcoli private. În pofida opiniei despre educaţia elitistă din şcolile private, în Florida cele mai populare şi mai preferate sunt şcolile de stat, care sunt finanţate de bugetul local.

Învăţămăntul superior în Florida este alcatuit din colegii, universităţi sau academii. Instituţiile de învăţămănt superior atribuie absolvenţilor diploma de bacalaureat (bachelor’s degree), diploma de master (master’s degree) şi de doctorat (doctorate).
«Colegiul» şi «universitatea» diferă doar după modul de înregistrare, de aceea nu există diferenţă unde obţii studiile superioare. Pentru a avea o impresie privind învăţămăntul superior în Florida, trebuie de bazat pe nivelele fundamentale:
Аssociate degree (învăţămăntul superior începător),
Undergraduate level – bacalaureatul (Bachelor of Arts, Bachelor of Sciences),
Graduate level – masteratul (Master of Arts, Master of Sciences), doctoratul (Doctor of Philosophy).

Studiile superioare minime pot fi obţinute în colegiile specializate timp de 2 ani – «community college».  Aceste colegii oferă posibilitatea studentilor să primească diploma de studii medii profesionale şi mai departe să acţioneze pe cont propriu: să înceapă să lucreze după specialitate sau să continue studiile în alt colegiu timp de 4 ani sau la universitate.
Absolvind un astfel de colegiu, absolventul primeşte o diplomă de studii superioare, (associate degree) şi o calificare tehnică, şi poate să se angajeze in domeniul preferat.

«Сommunity college» (colegiile locale) sunt destul de populare printre americani, căci înainte de a fi admis la o instituţie de învăţămănt superior, americanii preferă să se determine definitiv privind tipul viitoarei activităţi, sau să acumuleze banii necesari pentru obţinerea studiilor.

Prin noţiunea de “undergraduate study”, se presupune continuarea studiilor după şcoală, sau după absolvirea unui colegiu local, şi primirea diplomei de bacalaureat, care se consideră aici ca diplomă de studii superioare. Diploma de bacalaureat poate fi obţinută prin 3 moduri: studiile la un colegiu local şi ulterior transferare la un colegiu de 4 ani, studiile într-un colegiu de 4 ani sau universitate, transferarea în instituţiile de învăţămănt superior din Florida din instituţiile de învăţămănt superior dintr-o altă ţară (transfer student).

Graduate level – absolvent al unei instituţii de învăţămănt superior. Absolventul primeşte diploma de Master of Arts (M/I), Master of Sciences (MS) sau Doctor of Philosophy (PhD). În sistemul de învăţămănt superior american, PhD – este cel mai înalt grad academic. PhD, de obicei, se oferă după un program de studii de 4 ani . Diploma PhD este considerată necesară pentru acei, care vor să devină oameni de ştiinţă.

După absolvirea programului de doi ani se poate opta pentru obtinerea diplomei de MA/MS. De obicei se consideră că diploma MA/MS este pentru acei care nu vor să se ocupe de ştiinţă, dar vor să se pregătească pentru activitatea practică, de exemplu, în domeniul businessului (Master’s of Business Administration – MBA).

Studenţii instituţiilor superioare de învăţămănt din Florida, aleg disciplinele care urmează să le studieze individual, ceea ce le permite ca la absolvirea instituţiei de învăţămănt să devină un specialist calificat în domeniul ales. În timpul studiilor din colegiu şi universitate, studenţilor li se acordă ajutor financiar şi este pe larg practicată sistema granturilor şi fondurilor de burse universitare.

1,299 total views, 1 views today

Adauga un comentariu mai jos!

comentarii

Lasa un comentariu